top of page

Om oss

Stavanger SKU er en egen forening med over 120 medlemmer i alderen 6 år til 25 år.
 
Foreningen har stor aktivitet og avholder ukentlig mange tilbud for barn og ungdom i Stavanger, blant annet på Jåtten skole, Lassa skole, Nylund skole, Tjensvoll bydelshus og The British International School of Stavanger.

 

Stavanger SKU vektlegger å skape et positivt, sosialt og trygt miljø for barn og ungdom. Foreningens drift er i all hovedsak basert på frivillig innsats fra foreldre og sjakkentusiaster.

 

Stavanger sjakklubb ungdom (SSKU) er en egen forening med eget styre og er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. SSKU har drøyt 120 medlemmer i alderen 6 år til 20 år.

 

SSKU har som formål å gi et pedagogisk og sosialt tilbud til sjakkinteresserte barn og ungdommer i Stavanger. SSKU vektlegger å skape et positivt, sosialt, trygt og inkluderende miljø for barn og ungdom.

 

SSKU har visjon om å fremme interessen for sjakk blant barn og ungdom gjennom glede, fellesskap og vennskap.

 

SSKU har en breddemessig målsetting om å være største klubb i Norge målt i antall aktive barn og ungdommer.

 

Hvorfor spille sjakk?

Sjakk bidrar til økt motivasjon og sportsånd, samt at spillet/sporten ikke ekskluderer noen grupper barn."

 

"Sjakk hjelper barn med å utvikle kreativiteten, intuisjonen og hukommelsen."

EU-kommisjonen

 

Krav om politiattest i Stavanger SKU
 

Styret i Ungdommens Sjakkforbund (USF) vedtok 14. mars 2010 at alle sine lokallag skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2011.

 

I Stavanger SKU blir ordningen håndtert på følgende måte:

 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for lokallaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 

Dette gjøres i samråd med leder i SSKU:

Terje Holten

Epost: Klikk her

Telefon: 40006613

 

 

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap til.

 

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Lokallaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Politiattesten søkes om digital på politiet sine nettsider. Ved søknad må man legge ved en bekreftelse på formål fra klubben. Denne kan fås fra klubbens leder, Terje Holten. 

 

bottom of page